Chủ đề Co thắt mí

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Co thắt mí. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Co thắt mí

? Co thắt mi là bệnh như thế nào?

Co thắt mi là một tinh trạng nhắm mắt không tự chủ ở cả hai bên mí mắt do sự co thắt của các cơ mí mắt. Nó có thể bị gây ra do tình trạng mắt bị kích thích, một số loại thuốc và các rối loạn ở não.
Trang 1/1