Chủ đề co người

Các bài viết có liên quan đến vấn đề co người. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề co người

? Co người, vừa khóc vừa cười là những biểu hiện của bệnh gì?

Bà tôi năm nay 60 tuổi, lúc trước bị tai nạn nên phải rút xương ở trán bên trái. Mấy hôm nay bà bị co người, đầu quay sang bên phải và kiểu vừa khóc vừa cười, nhưng chỉ bị thế 2 phút và 15 phút sau lại như vậy. Bác sĩ có thể cho tôi biết bà bị bệnh gì không?
Trang 1/1