Chủ đề Có chửa

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Có chửa. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Có chửa

? Bệnh nhân triệt sản vẫn có thai, bác sĩ bật khóc

Liên quan tới trường hợp của bệnh nhân triệt sản rồi vẫn mang thai, nhiều câu hỏi quan tâm tại sao triệt sản rồi vẫn có thai. Chiều 7.12, Bệnh viện Bạch Mai đã có thông tin trả lời với báo chí.
Trang 1/1