Chủ đề chuyên khoa ngoại Bệnh viện Việt Pháp

Các bài viết có liên quan đến vấn đề chuyên khoa ngoại Bệnh viện Việt Pháp. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề chuyên khoa ngoại Bệnh viện Việt Pháp

? Ở bệnh viện Việt Pháp chuyên khoa ngoại có mấy khoa? Đó là những khoa nào?

Bệnh viện Việt Pháp là bệnh viện đa khoa quốc tế tư nhân đầu tiên ở Hà Nội. Bệnh viện được tổ chức dựa trên đội ngũ bác sĩ kết hợp của Việt Nam và Pháp. Chuyên khoa ngoại là một trong những chuyên khoa mũi nhọn của Bệnh viện Việt Pháp, với công nghệ hiện đại chuyên khoa ngoại của bệnh viện đã và đang điều trị ngoại khoa cho mọi lứa tuổi.
Trang 1/1