Chủ đề Chuỗi ngọc trai dương vật

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Chuỗi ngọc trai dương vật. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Chuỗi ngọc trai dương vật

? Khấc dương vật xuất hiện mụn thịt là bị làm sao?

Năm nay tôi 22 tuổi, trên khấc dương vật của bản thân có xuất hiện 20 đến 30 đầu mun thịt, kích thước nhỏ bằng đầu con kiến. Tôi muốn nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi xem như vậy có thể đã mắc phải bệnh gì, có nguy hiểm gì tới tương lai không?
Trang 1/1