Chủ đề chữa điếc

Các bài viết có liên quan đến vấn đề chữa điếc. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề chữa điếc

? Bị viêm tai giữa từ nhỏ, nghe rất kém thì phải điều trị thế nào?

Tôi 23 tuổi bị viêm tai giữa từ nhỏ và hiện tại nghe rất kém vì điếc sâu tai phải, màng nhĩ thủng to, tai trái bị thủng vừa, nghe kém độ 3.4. Tôi đã từng vá nhĩ tai bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương nhưng không thành công. Vậy bác sĩ có thể cho tôi lời khuyên về phương hướng chữa trị không?
Trang 1/1