Chủ đề chó của nhà cắn

Các bài viết có liên quan đến vấn đề chó của nhà cắn. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề chó của nhà cắn

? Bị chó của nhà cắn có cần tiêm phòng không?

Chồng tôi mới bị chó của nhà cắn, bị một vết răng vào lòng bàn tay. Nhưng chó nhà tôi toàn xích trông nhà, vì chồng tôi mới đi xa một thời gian về, nó không quen nên đã cắn. Vậy chồng tôi có cần đi tiêm phòng không?
Trang 1/1