Chủ đề Chỉ số HLA trong ghép tạng là gì?

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Chỉ số HLA trong ghép tạng là gì?. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Chỉ số HLA trong ghép tạng là gì?

? Chỉ số HLA và ý nghĩa của chỉ số HLA trong ghép tạng

Trước khi tiến hành ghép tạng, các bác sĩ sẽ phải kiểm tra độ tương thích của phần nội tạng được ghép với người bệnh. Ngoài việc xét nghiệm nhóm máu, nội tạng phù hợp còn cần phải có chỉ số HLA trong ghép tạng tương ứng.
Trang 1/1