Chủ đề Chấn thương sọ não tổn thương thứ phát

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Chấn thương sọ não tổn thương thứ phát. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Chấn thương sọ não tổn thương thứ phát

? Chấn thương sọ não: Nhận biết và điều trị thế nào?

Chấn thương sọ não là nguyên nhân gây tử vong cao, đặc biệt là tại các nước công nghiệp và các nước đang phát triển. Điều trị chấn thương sọ não khá phức tạp, đòi hỏi yếu tố chuyên môn, các thiết bị máy móc hiện đại và thời gian hồi phục chức năng lâu dài
Trang 1/1