Chủ đề chăm sóc sức khỏe toàn diện

Các bài viết có liên quan đến vấn đề chăm sóc sức khỏe toàn diện. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề chăm sóc sức khỏe toàn diện

? Bệnh viện Hoa Lâm nằm ở đâu?

Bệnh viện Hoa Lâm được xây dựng trên diện tích hơn 1,5 ha, cao 10 tầng với khu đậu xe rộng rãi. Đây là cơ sở y tế chuyên khoa sâu, tập trung vào 4 chuyên khoa Tim mạch, Chấn thương Chỉnh hình, Thần kinh và Nội tiết, với 351 giường. Bệnh viện này hoạt động vào cuối năm 2016, phục vụ bệnh nhân bảo hiểm y tế.
Trang 1/1