Chủ đề Chăm sóc rốn

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Chăm sóc rốn. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Chăm sóc rốn

? Dấu hiệu thoát vị rốn ở trẻ nhỏ

Thoát vị rốn là một dạng dị tật sơ sinh ở trẻ nhỏ, thường hình thành từ khi trẻ còn là thai nhi trong bụng mẹ. Có nhiều trường hợp thoát vị rốn tự khỏi dần khi trẻ lên 1 tuổi nhưng cũng có những trường hợp gây biến chứng nguy hiểm tới sức khỏe của trẻ. Dấu hiệu thoát vị rốn là gì?
Trang 1/1