Chủ đề Chậm có con

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Chậm có con. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Chậm có con

? Tinh hoàn lạc chỗ có con được không?

Tinh hoàn lạc chỗ là tình trạng tinh hoàn không di chuyển vào đúng vị trí của nó trong phần bìu phía sau dương vật, xảy ra trước khi bé trai chào đời. Vậy tinh hoàn lạc chỗ có con được không?
Trang 1/1