Chủ đề Cha mẹ cần biết về xâm hại tình dục

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Cha mẹ cần biết về xâm hại tình dục. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Cha mẹ cần biết về xâm hại tình dục

? Đừng vì chủ quan của cha mẹ khiến con bị xâm hại

Trong thời gian gần đây, vấn đề xâm hại tình dục trẻ em đang nóng hơn bao giờ hết. Bạn có biết xâm hại tình dục sẽ mãi mãi ám ảnh cuộc sống của trẻ em sau này. Thậm chí có thể dẫn đến trầm cảm, sợ hãi kết hôn, sợ hãi quan hệ tình dục và tự tử? Cha mẹ đừng vì chủ quan mà con bị xâm hại.
Trang 1/1