Chủ đề Cetirizin 10mg

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Cetirizin 10mg. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Cetirizin 10mg

? Cetirizin 10mg - Thuốc chống dị ứng hiệu quả

Cetirizin 10mg là thuốc kháng histamin mạnh thường dùng để điều trị các bệnh liên quan đến dị ứng. Thuốc có thể ức chế giai đoạn đầu của phản ứng dị ứng thông qua trung gian histamin và cũng làm giảm giải phóng chất trung gian ở các giai đoạn sau của phản ứng dị ứng.
Trang 1/1