Chủ đề Cây cơm lênh

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Cây cơm lênh. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Cây cơm lênh

? Thoát khỏi bệnh gút nhờ bài thuốc nam của ông lang Út

Bị bệnh gút hành hạ mấy năm nay, có dùng thuốc đông tây y nào thì cũng chỉ được một thời gian rồi lại đau lại. Khi tôi cảm thấy thật sự thất vọng về việc điều trị và chấp nhận an phận với nỗi đau mà bệnh gây ra thì may mắn được đồng nghiệp giới thiệu cho bài thuốc của ông lang Út. Đến giờ tôi hoàn toàn không còn phải lo lắng về căn bệnh này nữa.
Trang 1/1