Chủ đề cắt lớp niêm mạc điều trị ung thư sớm; phẫu thuật nội soi 3D

Các bài viết có liên quan đến vấn đề cắt lớp niêm mạc điều trị ung thư sớm; phẫu thuật nội soi 3D. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề cắt lớp niêm mạc điều trị ung thư sớm; phẫu thuật nội soi 3D

? Bệnh viện Bãi Cháy thuộc tuyến nào?

Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) được xây dựng với quy mô: 01 nhà 7 tầng, 2 nhà 12 tầng, và một số khu nhà khác với tổng diện tích là 33.000m2, cung cấp dịch vụ y tế đa dạng, gồm cả khám BHYT và khám dịch vụ. Vậy bệnh viện Bãi Cháy thuộc tuyến nào?
Trang 1/1