Chủ đề Cắt dây rốn

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Cắt dây rốn. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Cắt dây rốn

? Cắt dây rốn chậm cho trẻ sơ sinh có thực sự tốt hay không?

Việc cắt dây rốn ngay sau khi sinh là một công đoạn đã từng là tiêu chuẩn khi sinh con. Tuy nhiên, gần đây, nhiều bệnh viện bắt đầu áp dụng cắt dây rốn chậm. Vậy thì cắt dây rốn chậm cho trẻ sơ sinh có thực sự tốt hay không?
Trang 1/1