Chủ đề Cắt 1 bên buồng trứng

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Cắt 1 bên buồng trứng. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Cắt 1 bên buồng trứng

? Cắt 1 bên buồng trứng có thể có con được không?

Làm mẹ là một thiên chức cao cả mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn được trải qua. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, một số phụ nữ có thể phải cắt đi một bên buồng trứng hoặc do bẩm sinh mà chỉ có duy nhất 1 buồng trứng từ khi mới chào đời. Một câu hỏi đặt ra là: Cắt 1 bên buồng trứng có thể có con được không?
Trang 1/1