Chủ đề Cải thiện chất lượng tinh trùng N

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Cải thiện chất lượng tinh trùng N. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Cải thiện chất lượng tinh trùng N

? Cảnh báo những thủ phạm gây vô sinh ở nam giới

Một nghiên cứu thống kê quy mô lớn được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu di truyền và sức khỏe sinh sản Tp. Hồ Chí Minh cùng các đồng nghiệp đã đưa ra con số 85% đối tượng nam giới trong nghiên cứu xuất hiện những bất thường về tinh dịch. Thủ phạm nào là nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô sinh ở nam ngày càng gia tăng?
Trang 1/1