Chủ đề Cách phòng tránh bệnh HIV/AIDS

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Cách phòng tránh bệnh HIV/AIDS. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Cách phòng tránh bệnh HIV/AIDS

? HIV/AIDS là gì?

Hiện nay HIV/AIDS là một đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với tính mạng, sức khỏe, con người của các quốc gia, các dân tộc trên toàn cầu. Bệnh có tác động rất mạnh mẽ đến sự phát triển về kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự và an toàn xã hội đe dọa sự phát triển bền vững của tất cả các quốc gia trên thế giới
Trang 1/1