Chủ đề Bột lạ

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bột lạ. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bột lạ

? Thực phẩm bẩn: Ruốc siêu rẻ trộn chất lạ là do... yêu cầu của khách hàng? (kỳ cuối)

Chương trình Nói không với thực phẩm bẩn được phát sóng trên VTV, phóng viên trong vai người đi mua ruốc về bán xôi, phóng viên đã tìm đến chợ Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội– địa chỉ thường được các tiểu thương truyền tai nhau là nơi bán loại ruốc siêu rẻ với giá chỉ từ 12.000 đồng/lạng.
Trang 1/1