Chủ đề bổ sung vitamin K

Các bài viết có liên quan đến vấn đề bổ sung vitamin K. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề bổ sung vitamin K

? Trẻ thiếu Vitamin K dễ gây bệnh bại não?

Vitamin là một nhóm chất hữu cơ mà dù thừa hay thiếu cũng sẽ gây ra nhiều rối loạn chuyển hóa quan trọng, ảnh hưởng tới sự phát triển, sức khỏe và gây ra các bệnh đặc hiệu. Vitamin K tuy không được phổ biến như các loại vitamin A,C,D, E... nhưng hãy cùng tìm hiểu thử xem nếu thiếu Vitamin K sẽ gây ảnh hưởng thế nào đối với trẻ nhé?
Trang 1/1