Chủ đề Bít tiểu nhĩ

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bít tiểu nhĩ. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bít tiểu nhĩ

? Chẩn đoán và điều trị rung nhĩ

Rung nhĩ có thể là nguyên nhân gây ra khoảng 5% các trường hợp đột quỵ mỗi năm. Bệnh nhân suy tim có kèm theo rung nhĩ tỷ lệ tử vong tăng hơn đến 34%. Tỷ lệ rung nhĩ tăng dần theo tuổi.
Trang 1/1