Chủ đề Bị ho

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bị ho. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bị ho

? Đờm màu xanh có sao không?

Ai cũng đã từng bị cảm cúm, ho ra đờm nhiều lần. Rất ít khi bạn để ý đến đờm có màu sắc gì, tuy nhiên màu sắc của đờm là chỉ thị rất tốt về sức khỏe. Ví dụ, bạn có biết ho ra đờm màu xanh có sao không?
Trang 1/1