Chủ đề bị bệnh tim có nên tập gym

Các bài viết có liên quan đến vấn đề bị bệnh tim có nên tập gym. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề bị bệnh tim có nên tập gym

? Người bị bệnh tim có nên tập gym?

Nhiều người có quan niệm sai lầm là người bị bệnh tim cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối. Thực ra, khi bị bệnh tim, bác sĩ vẫn mong muốn bạn hoạt động thể chất. Nhưng người bị bệnh tim có nên tập gym? Người bị bệnh tim nên tập môn thể thao gì?
Trang 1/1