Chủ đề Bệnh viện Xây Dựng

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bệnh viện Xây Dựng. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bệnh viện Xây Dựng

? Kinh nghiệm đi khám tại Bệnh viện Xây dựng

Bệnh viện Xây dựng là bệnh viện đa khoa hạng I với quy mô 370 giường bệnh. Là đơn vị có chức năng, nhiệm vụ quản lý, theo dõi công tác y tế, y học lao động, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho các cán bộ, người lao động ngành xây dựng và cộng đồng. Ngay sau đây hãy cùng HoiBenh tham khảo một số kinh nghiệm đi khám tại Bệnh viện Xây dựng.
Trang 1/1