Chủ đề Bệnh viện trẻ em Hải Phòng

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bệnh viện trẻ em Hải Phòng. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bệnh viện trẻ em Hải Phòng

? Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng nằm ở đâu?

Ngày 01/9/1977 Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng chính thức được thành lập, là bệnh viện chuyên khoa Nhi tuyến thành phố đầu tiên của Miền Bắc. Với cố gắng, nỗ lực của cán bộ viên chức, bệnh viện Trẻ Em đã từng bước trưởng thành, phấn đấu thành bệnh viện Nhi khoa khu vực Miền Duyên Hải.
Trang 1/1