Chủ đề bệnh viện tâm thần

Các bài viết có liên quan đến vấn đề bệnh viện tâm thần. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề bệnh viện tâm thần

? Những điểm nổi bật từ Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương

Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương (Hà Nội) - mô hình bệnh viện bán trú đã giúp giảm tải cho các bệnh viện nội trú trên cùng địa bàn. Từ lâu đây cũng đã trở thành một địa chỉ chăm sóc điều trị về sức khỏe tâm thần được người dân tín nhiệm khi kết hợp 3 bên: bác sĩ - bệnh nhân và gia đình trong quá trình điều trị nhằm đem lại kết quả tốt cho người bệnh.
Trang 1/1