Chủ đề Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm

? Bệnh viện Hoa Lâm nằm ở đâu?

Bệnh viện Hoa Lâm được xây dựng trên diện tích hơn 1,5 ha, cao 10 tầng với khu đậu xe rộng rãi. Đây là cơ sở y tế chuyên khoa sâu, tập trung vào 4 chuyên khoa Tim mạch, Chấn thương Chỉnh hình, Thần kinh và Nội tiết, với 351 giường. Bệnh viện này hoạt động vào cuối năm 2016, phục vụ bệnh nhân bảo hiểm y tế.
Trang 1/1