Chủ đề Bệnh viện Mắt Trung ương

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bệnh viện Mắt Trung ương. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bệnh viện Mắt Trung ương

? Mổ tắc tuyến lệ có chi phí khoảng bao nhiêu?

Tôi bị tắc tuyến lệ ở mắt, tôi đã đi khám ở Bệnh viện Mắt Trung ương 2 lần nhưng vẫn chưa khỏi. Tôi dự định đi mổ và muốn hỏi không biết một ca mổ cần chi phí bao nhiêu? Tôi mong bác sĩ giải đáp giúp tôi với ạ!
Trang 1/1