Chủ đề Bệnh viện ký sinh trùng Quy Nhơn

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bệnh viện ký sinh trùng Quy Nhơn. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bệnh viện ký sinh trùng Quy Nhơn

? Bệnh viện ký sinh trùng Quy Nhơn nằm đường nào?

Bệnh viện ký sinh trùng Quy Nhơn thường được người dân gọi, còn tên gọi chính xác là Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng. Bệnh viện là điểm đến của người dân thuộc 15 tỉnh thành từ Quảng Bình đến Bình Thuận và 4 tỉnh Tây Nguyên. Vậy bệnh viện ký sinh trùng Quy Nhơn nằm ở đường nào?
Trang 1/1