Chủ đề Bệnh viện Hoà Hảo

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bệnh viện Hoà Hảo. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bệnh viện Hoà Hảo

? Chi phí lấy máu gót chân cho trẻ sơ sinh

Làm sàng lọc ngay sau sinh 48 giờ bằng cách chỉ cần lấy vài giọt máu ở gót chân của trẻ sẽ giúp các bác sĩ phát hiện rất nhiều bệnh mà sau này có thể gây ra những khuyết tật nặng nề cho trẻ. Điều này giúp các bác sĩ có các phương án điều trị kịp thời tránh ảnh hưởng về sau cho trẻ. Tuy nhiên, điều mà các mẹ quan tâm nhất là Chi phí lấy máu gót chân cho trẻ sơ sinh.
Trang 1/1