Chủ đề Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

? Kinh nghiệm đi khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị được thành lập năm 1989 với quy mô bệnh viện hạng II và có 300 giường bệnh. Ngày 01/02/2016 bệnh viện được nâng lên bệnh viện hạng I. Đây là đơn vị khám chữa bệnh đa khoa lớn của đông đảo người dân tỉnh Quảng Trị.
Trang 1/1