Chủ đề Bệnh viện đa khoa nông nghiệp

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bệnh viện đa khoa nông nghiệp. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bệnh viện đa khoa nông nghiệp

? Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp nằm ở đâu?

Thành lập năm 1967, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp ngày nay đã trải qua hơn 50 năm phát triển và trưởng thành. Từ một Bệnh xá nhỏ bé được xây dựng dưới thời chiến tranh, trở thành một Bệnh viện đa khoa ngành Nông nghiệp Việt Nam. Vậy Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp ở đâu?
Trang 1/1