Chủ đề Bệnh viện Bãi Cháy

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bệnh viện Bãi Cháy. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bệnh viện Bãi Cháy

? Bệnh viện Bãi Cháy thuộc tuyến nào?

Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) được xây dựng với quy mô: 01 nhà 7 tầng, 2 nhà 12 tầng, và một số khu nhà khác với tổng diện tích là 33.000m2, cung cấp dịch vụ y tế đa dạng, gồm cả khám BHYT và khám dịch vụ. Vậy bệnh viện Bãi Cháy thuộc tuyến nào?
Trang 1/1