Chủ đề Bệnh teo não

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bệnh teo não. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bệnh teo não

? Cảnh báo uống bia hằng ngày có thể mắc bệnh teo não

Uống bia hằng ngày có thể mắc bệnh teo não, nhất là đối với người đang mắc bệnh teo não. Đây là kết quả cuộc nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Linh trưởng quốc gia Oregon kết hợp với Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon (Mỹ) được thực hiện trên loài khỉ.
Trang 1/1