Chủ đề Bệnh mụn rộp sinh dục

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bệnh mụn rộp sinh dục. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bệnh mụn rộp sinh dục

? Bệnh xã hội là những bệnh gì?

Bệnh xã hội là một thuật ngữ chung chỉ các chứng bệnh có ảnh hưởng lớn đến toàn xã hội do tỷ lệ mắc bệnh cao, lây lan mạnh, tỷ lệ tử vong cũng cao. Những bệnh xã hội gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, khiến bệnh nhân có thể mất khả năng lao động (tạm thời hoặc vĩnh viễn), do đó ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. Vậy bệnh xã hội là những bệnh gì?
Trang 1/1