Chủ đề Bé tập đo giỏi

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bé tập đo giỏi. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bé tập đo giỏi

? Các mẹ nên cho trẻ tập đi khi nào?

Thông thường, trẻ sẽ bắt đầu học đi khi được khoảng 10 tháng tuổi, tuy nhiên không phải bé nào cũng tuân theo cột mốc phát triển này. Thời gian trẻ tập đi có thể kéo dài trong giai đoạn bé một tuổi. Thay vì thúc ép bắt trẻ tập đi, cha mẹ nên quan sát sự phát triển của trẻ để lựa chọn thời gian phù hợp hướng dẫn trẻ tập đi.
Trang 1/1