Chủ đề Bé học tập

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Bé học tập. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Bé học tập

? Hướng dẫn ba mẹ dạy bé tập ngồi

Một trong những cột mốc đánh dấu sự phát triển của bé mà cha mẹ mong đợi chính là bé biết ngồi. Hầu hết các bé tự biết ngồi khi được 6-8 tháng tuổi. Tuy nhiên có nhiều trường hợp bé đến 10 tháng tuổi mới biết ngồi. Cha mẹ chắc hẳn lo lắng và muốn bé tập ngồi thì có thể sử dụng xe tập ngồi cho bé.
Trang 1/1