Chủ đề Â m đạo giả

Các bài viết có liên quan đến vấn đề Â m đạo giả. Bao gồm các câu hỏi về bệnh, triệu chứng, cảm giác, biểu hiện, tình trạng bệnh có liên quan đến chủ đề Â m đạo giả

? Sex toy có vai trò như thế nào trong cuộc sống tình dục?

Sex toy (đồ chơi tình dục) hay gọi cho thanh hơn là dụng cụ tình dục (sex devices) là những dụng cụ được dùng để tạo ra khoái cảm tình dục ở người. Các dụng cụ này thường có hình dạng giống bộ sinh dục, vật liệu, cấu tạo cũng tạo nên cảm giác như “người thật, việc thật”.
Trang 1/1